KERALITE ® IR Reflective XL

Samočistive table staklene keramike za maloprodaju.

 

 

 

 

IZDRŽLJIVOST & PERFORMANSE

 

KERALITE® IR Reflective XL je korisan dodati premaz na standardnoj KERALITE® XL površini.

 

Tehničke specifikacije za KERALITE® IR Reflective XL i KERALITE® XL su iste.

 

Akcija samočišćenja pirolizom čađi je rezultat ultra tankog dodatnog sloja. Ovaj transparentan film reflektuje deo toplote nazad u komoru za sagorevanje, olakšavajući sagorevanje. Obzirom da se nalazi spolja, IR će proći kroz staklo dvaput, tako da će se  njegova temperatura podići više i brže, čineći ga čistim i lako perivim.

 

 

 

DIMENZIJE & PAKOVANJE

 

IR REFLECTIVE KERALITE ® XL table se proizvode po šemi 2000x1100mm i dostupnie su u 3 različite debljine.

 

4 mm table su uvek na lageru, ostale debljine raspoložive na zahtev.
DEBLJINA KORISNE DIMENZIJE ½ SANDUKA PUN SANDUK
3 mm 2000*1100 mm 25 tabli 50 tabli
4 mm 2000*1100 mm 25 tabli 50 tabli
5 mm 2000*1100 mm 20 tabli 40 tabli

 

 

 

 

KARAKTERISTIKE OR REFLECTIVE KERALITE XL TABLI

 

Minimalna efektivna dužina: 2000 mm
Minimalna efektivna širina: 1100 mm
Maksimalna bruto Širina: 1350 mm
Maksimalna odstupanja od pravouglosti: 5 mm
Tolerancija na ravnost: maks. 0,2% dužine table

 

 

 

Efektivna širina

 

KERALITE® XL table imaju zaobljene ivice sa defektom na površini. Mi ih ne odstranjujemo pre prodaje jer: to poboljšava bezbednost (ivice nisu oštre); poboljšava mehaničku otpornost i samim tim manji je rizik kod transporta;  omogućava vam da u potpunosti iskoristite efektivne dimenzije.
Efektivna širina definiše naknadno upotrebljivu širinu; Samo se ova dimenzija naplaćuje.