KERALITE ® MIRROR COATING (PREMAZ OGLEDALO)

Estetski premazi koji daju više refleksije

KERALITE® staklena keramika se isporučuje sa visoko estetskim premazima za povećanje mogućnosti dizajna i boljeg izgleda vatre. Oni održavaju  tehničke osobine standardnog materijala KERALITE®.

 

OGLEDALO

Naš patentirani premaz ogledala poboljšava dizajn stakala na pećima ili kaminima. Daje:

  • Izgled ogledala kada kamin ili peć nisu u upotrebi
  • Providno staklo kada se kamin ili peć upali

KERALITE® Mirror (Ogledalo) je dostupno samo na sečenim delovima (maks. 1600mm x 580mm) i kompatibilan je sa KERALITE® Printed Frame i My KERALITE®.

Premaz ostaje neizmenjen do 550°C, 100h

 

ANTIREFLEKSNO

  • Smanjuje refleksiju svetlosti na prozoru kamina kako bi se plamen bolje video
  • Posebno pogodan za kamine na gas sa niskim intenzitetom plamena