SML - LIVENE KANALIZACIONE CEVI I FAZONSKI KOMADI

 

 

 

PROGRAM ISPORUКA


Pod SML asortimanom podrazumevamo:

preko 170 FAZONSKIH KOMADA

cevi u nominalnim dimezijama DN 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300


Izvedba : Potpuna usaglašenost sa DIN EN 877 kao i DIN 19522


Ugovoma kontrola : Imamo zaključen ugovor sa Kontrolnim institutom LGA Wurzburg о kontroli proizvoda


Obaveze za proizvod : Obavezno osiguranje proizvoda preko Euro 2,500.000 paušal za lica i materijalne štete.

 

 

SML - TEНNIČKI PODACI


PODRUČJE PRIMENE


Za proizvode koji se odnose na kanalizacione vodove od gusa u principu se primenjuju odredbe evropskih normi EN 877. U tim normama sadržani su zahtevi u pogledu sirovina, dimenzija, mehaničkih svojstava kao i kvalitet za gusane cevi i fazonske komade, kao i za pribor.


SML- proizvodi firme HS izradeni su od sivog liva GG ро EN 1561, najmanje vrste GJL- 150 (ranije GG 15). Na osnovu legure sivog liva sadrže proizvodi veoma visoku jačinu, što pak ima za posledicu veoma visoku vrednost otpornosti na habanje.


ZASTITA OD POŽARA


Gusane kanalizacione cevi i fazonski komadi firme HS ne mogu se zapaliti! Već od samog početka imaju sve prtpostavke za ispunjenje povećanih zahteva zaštite od pozara ро DIN 4102 kvalitet sirovine А 1. SML proizvodi marke HS mogu bez ograničenja i dodataka da se koriste u visokogradnji. Pri tome, SML vodovi sprečavaju u slučaju požara sigurno vertikalno i horizontalno širenje požara ро vodovima, pod uslovom da se montaža i čišćenje preostalih otvora kod probijanja svih vrsta izvedu na stručan način.


Sistemi SML kanalizacionih cevi od gusa odgovaraju svim važećim standardima, propisima i odredbama u nemačkim saveznim državama- i u pogledu na postojeću harmonizaciju EU.


ZVUČNA ZAŠTITA


1 zvučna zaštita predstavlja dalju korist grade gusanog materijala, jer poseduje osobinu da demfuje zvuk. Posebo u visokogradnji to ima prednosti, jer su ljudi u visokim zgradama zaštićeni od nepotrebne buke u kanalizacionim instalacijama.


Zahtevi u stambenim zgradama u odnosu na zvučni pritisak usled kanalizacione buke - max ЗОdВ(А) su regulisani u standardu DIN 4109. Kroz ovu strogu standardnu vrednost trebalo bi da se buka u zgradama od kanalizacionih vodova da se dalje smanji, sto za SML proizvode marke HS zbog svojih osobina, ne predstavlja nikakav problem. Samo kroz smanjenje telesnog zvuka moze se postići dalja amortizacija zvuka. То је pak moguće kroz dalja vešanja.


GARANCIJA

Certifikacija ро DIN ISO 9001/9002 garantuje putem redovne kontrole trajnost visokog kvaliteta kod procesa prizvodnje. SML proizvodi HS se stalno kontrolišu preko "LGALandesgewerbeanstalt Bazem" (Oblasna industrijska ustanova- Bajern). Prema tome nudimo našim kupcima visok stepen sigurnosti.


PREMAZI

SML fazonski komadi HS su sa unutrašnje i spoljašnje strane lakirani specijalnim i veoma visokovrednim lakom za SML premaze. Pomoću ovih premaza koji se termički obrađuju, garantuje se postojanost daleko više od standarda DIN EN 877, u odnosu na otpadne vode u domaćinstvima kao i inzvaredna postojanost- čak i u situacijama kada su otpadne vode sve agresivnije.

SML cevi iz HS su sa spoljašnje strane premazane crvenosmeđim grundir premazom. Sa unutrašnje strane cevi su premazane zutim epoksidnim lakom. Оbа premaza naravno su u skladu sa propisima iz DIN En 877.

Otpadni proizvodi iz sivog liva su u potpunosti sposobni za reciklažu ра prema tome isti se ne moraju posebno dekontaminirati. Spoljni fabrički premaz SML proizvoda može u principu da se premaze ponovo lakovima u boji koji su uobičajeni u gradnji čelika, pod uslovom da su cevi i fazonski komadi prethodno dovedeni u stanje odgovarajuće posobnosti za premazivanje.


UGRADNJA

Gusane cevi HS proizvode se u dužini od ЗОООm. Pomocu sečiva za cevi, dizalicne ili trakaste testere kao i slajferice za uglove mogu se lako na željenu dužinu skratiti. Da bi se garantovalo zaptivanje, mora se voditi računa о preciznom i ravnom rezu.
SML proizvodi HS su kompatibilni sa svim ugradnim delovima koji odgovaraju standardima koji se odnose na SML.

Za ugradnju gusanih cevi i fazonskih komada uglavnom su važeći standardi obavezujući.


SML STANDARDI

Važeći obim

Za proizvode cevovoda za otpadne vode od gusa u principu se primenjuje evropski standard EN 877. U tom standardu su sadržani zahtevi koji vaze za sirovine, dimenzije, mehanička svojstva i kvalitet za gusane cevi i fazonske komade kao i pribor.

SML proizvodi HS izradeni su od sivog liva GG ро EN 1561 najmanje vrste GJL- 150 (ranije GG 15). Na osnovu legure sivog liva proizvodi dobijaju visoku čistoću, sto opet ima za posledicu visoku jačinu na habanje.

 

Primena

Merodavan za planiranje, postavljanje i premestanje SML vodova је standard DIN EN 12056 koji regulise dalekovod za otpadne vode unutar zgrade:

Deo 1: Opsti zahtevi za izvedbu
Deo 2: Otpadne vode, planiranje i premeravanje
Deo 3: Odvod vode sa krova: planiranje i premeravanje
Deo 4: Uredaj za podizanje odvoda, planiranje i premeravanje
Deo 5: Instalacija i kontrola, uputstva za rad, održavanje i upotrebu


Nazalost propušteno је da se u standardu DIN EN 12056 uvrste odredeni detalji koji bi bili obavezujući (posebno Deo 2), stoga se u Nemačkoj nedostajuci detalji regulisu preko standarda DIN 1986-100. Ovaj standard DIN 1986-100 primenjuje se u osnovi kod uređaja za odvodne vode u zgradama i zemljanim parcelama.

Nakon pojave standarda DIN 12056 u januaru 2001g. kao i povlačenje DIN 1986, Deo 1 i Deo 2 od 30 juna 2002g počela je nova era u Nemačkoj na području odvodnih sistema. Ono sto је do tada bilo regulisano isključivo na nacionalnom nivou sada је postalo evropski standard.

Prema tome, sada је standard DIN EN 12056 merodava za sva teska postrojenja za odvod unutar stambenih zgrada, instituta i industrijskih zgrada. Standard DIN 1986 је regulisao i domen primene izvan ugrada do granice parcele.

Primer (izuzeća):

Kod krovnih ispusta kao sto su oluci i silaznica, jos uvekje merodavan DIN EN 12056 (odn. DIN 1986-100) kao unutar zgrada. Normalno, počev od spoljnjeg zida zgrade dolaze dalji standardi, kao sto su DIN EN 752 odn. DIN EN 1610 )ili i DIN 1986-100) do izražaja.

 

Dalji standardi

U dopunu ovih standarda za postrojenja ua odvod unutar zgrada postoje sledeći standardi:

DIN EN 752 Sistem odvoda izvan zgrada

Deo 1: Opsti uslovi i definicije
Deo 2: Zahtevi
Deo 3: Planiranje
Deo 4: Hidraulicna premeravanja i zaštita okoline
Deo 5: Sanacija
Deo б: Crpne stanice
Deo 7: Stavljanje u pogon i održavanje

DIN 4102 Zaštita od požara u visokogradnji
DIN 1053 Zidarski radovi, posebni zidarski radovi i izvedba
DIN EN 1610 Polaganje cevi kao i kontrola odvodnih vodova

HS SML odvodni sistemi od gusanih cevi odgovara svim vazecim standardima, propisima i odredbama u nemackim saveznim drzavama- i u vezi sa postojećom harmonizacijom EU.