Zastupanja stranih kompanija

Iskustvo, kao i dugogodišnje poslovanje sa pomenutim evropskim firmama i mnogim drugim Vam garantuju kvalitetnu i fer saradnju.

Molimo Vas da nam se obratite ako imate bilo kakvo pitanje vezano za dole navedene firme ili njihove proizvodne programe.

Jedna od osnovnih karakterisitka i uslova u našem poslovanju jeste kompletan servis koji pružamo na zahtev svih zainteresovanih kupaca u vidu pomoći, asistencije, informacija iz bilo koje od pomenutih oblasti, uzorkovanja, posete tehničara i laboranata, tj. stavljanja u servis svih firmi sa kojima smo potpisali ugovor o ekskluzivnom zastupanju.

Klikom na nazive firmi možete pročitati detaljniji opis istih, tj. naći dodatne informacije o njihovim proizvodnim programima, učitati tehnička uputstva...

  "COLOR M" / POEHLMANN successor of ”RHENANIA”

(program pigmenata za keramiku, sanitarnu keramiku i emajl)


    "Rembrandtin"

(lakovi i boje otporni na visoke temperatutre, i do 650°C)


  ”WENDEL EMAIL"

(emajl i sirovine za emajl, engobe, glazure)


  "ZSCHIMMER & SCHWARZ"
(hemijski aditivi za tekstilnu, keramičku, industriju vatrostalnih masa...)


  "SERPENTINO GRANITI"

(extraction of ornamental stones)


  "KERAGLASS"

(glass-ceramic production)


  ”E.I.C. Group”
(Emajl)


”Premierdiam”
(Alati)


   "TechnoPhysik Group"
(heat engineering and fire protection)


  "WITGERT"
(proizvođač glina i srodnih proizvoda)


   "KERAFRIT"
(Ceramics - tiling)


   "CERAMCO"

(Additives for the production of tiles, advanced ceramics, sanitary ware and table ware)


   "EVOLTEX"
(izolacione pletenice, dihtunzi - snjur)


   "FUCCELLI"
(mašine za keramičku proizvodnju)


   "HERAEUS KULZER"
(paste za reparaciju keramike)