Proizvodnja nam je locirana na Avali kod Beograda sa sledećim osnovnim proizvodnim programom:

 

Proizvodni pogon je opremljen najsavremenijim italijanskim mašinama koje tehnološki obezbeđuju vakumsko sušenje drveta, lakiranje u lakirnici sa vodenim zidom i mašinama za obradu masiva i pločastog materijala.

Proizvodni pogoni su locirani na površini od 5.000 m².